11 maj 2010

Nu blir det inga fler inlägg om parken här!

Nu händer det mycket :-)

Men vi skriver numera endast på www.subsurfers.se där Rålis Skatepark kommer få en egen fast sida.

19 mars 2010

15 mars 2010

Preliminär tidplan för 2010

Nu har vi fått en första preliminär tidplan för parken. Mats Larsson på trafikkontorets anläggningsavdelningen skriver:

Vår preliminära tidsplan ser ut så här:

Projektering mars

Upphandling April

Utförandet av aktivitetsparken inkl skate maj - okt


Så har vi tur så kan vi åka i oktober trots regn och rusk då större delen av parken ligger under bron :-).

03 oktober 2009

Vårt Kungsholmen skriver

Läs mer här eller ladda ner hela tidningen här.

21 juni 2009

28 maj 2009

Planeringsmöte # 10

Planeringsmöte nummer 10 gav besked om att parken blir ytterligare förskjuten men nu äntligen är inlagd i budget som blivit godkänd av dom som bestämmer om Kungsholmens ekonomi. Det som gjort att parken blivit försenad ytterligare är ytvattnet från körbanan på bron ovan parken. vattnet går i dagsläget ner i gamla infiltrationsmagasin under bron. Dessa måste byggas om så att dom tar hand om regnvattnet. Schaktarbeten bör komma igång sent i höst/vinter och betongen kommer på plats under 2010 om allt går som det ska.

Några små ändringar i design är gjorda. Största ändringen är att amöbapoolen istället blir en kidneypool med radie 2.5 meter i den djupa delen. Orsak till det är att det ligger en optifiberkabel precis där amöban skulle byggas. Det går inte att flytta kabeln och lösningen blev då en kidney. Dom streetinfluerade delarna av parken har inte påverkats. Takbelysning/utsmyckning i taket kommer att monteras/göras under 2009.

20 maj 2009

Norrmalms Stadsdelsförvaltning

Ny skatepark i norra innerstaden – redovisning av förvaltningsuppdrag

Förvaltningens förslag till beslut

Ladda ner PDF här

04 maj 2009

Vårt Kungsholmen skriver

För att läsa, klicka på sidor eller ladda ner hela tidningen här

26 januari 2009

Plus i Stockholms kassa!

Detta borgar gott för de
satsningar Stockholm nu
gör för skateboard-åkare
i Stockholm med både
Highvalley Skatepark,
Rålis Skatepark och
Kristineberg Skatepark

Läs mer här

10 december 2008

Studiebesök

Fredag den 14 november var Parkmiljögruppen Norra innerstaden på besök i sollentuna skatepark för att bilda sig en uppfattning om hur det kan se ut, veckan därefter var Avesta skatepark målet. En del små problem rörande Rålis har löst sig. Stenkistorna som tar hand om vatten från körbanan ovan ytan ser ut att kunna fungera efter slamsugning av sandfången. Finansieringen verkar också vara på rätt väg och går allt som det ska så blir det byggstart under 2009.

29 september 2008

Första projekteringsmöte efter sommaren.

Ikväll träffades projektgruppen efter sommaruppehållet. Punkter som betades av var lite om det juridiska vem som kommer äga parken och har drifts och underhållsansvar, Stockholms Stad. Nästa punkt var det juridiska om eventuella sponsorer och vem som svarar mot ägaren. Vi diskuterade också förslag på olika sponsringsformer som föreningen skulle kunna tänka sig jobba med mot ägaren av parken. Det diskuterades också om en tänkbar materialsponsor som visat sig vara intresserad och förhandlingar pågår just nu. Vi kom med olika förslag på vad vi kan erbjuda i gengäld. För bygget av parken diskuterades den ursprungliga planen att inkludera bygghjälp av skatare för att göra parken mer som skatarnas egna park med större ansvar och respekt för det byggda. Det ledde in på nästa punkt att söka bidrag från olika fonder som gillar denna inriktning. Sedan diskuterades tidplanen och om allt fungerar som tänkt så kan byggstart ske under våren 2009. Eventuellt bygges parken under två ettaper, men bowl/pool delen först pga parkens tekniska beskaffenhet (och inte för att vi gamla poolskatande "skatepappor" hellre skulle vilja det..).

21 juni 2008

Vårt Kungsholmen skriver
Ladda ner tidningen här

17 juni 2008

Planeringsmöte # 8

Stefan Hauser var på plats så att vi kunde peta i detaljer kring dom senaste 3D bilderna. Den västra poolen kommer bli högre på den norra sidan och i övrigt kommer det bara bli små ändringar. Stefan ska ta fram kompleterande konstruktionsritningar. Årets pengar kommer bara att räcka till att göra om dräneringen från körbanan ovan parken samt små förarbeten. Om det kommer in sponsorpengar går bygget fortare annars blir det tyvärr ingen betong innan våren 2009. Den som känner sig sugen kan hjälpa till att ragga sponsorer, ta bara kontakt med oss så att vi kan samordna.

16 juni 2008

02 juni 2008

28 maj 2008

PTR presenterar senaste ritningen

Klicka för större bild!21 maj 2008

Planeringsmöte # 7

Tisadg den 20 maj hade vi planeringsmöte där vi gick igenom senaste designförslaget. Vi gjorde en del små detaljförändringar samt la till 2 rails så att det blir totalt 3. Vi diskuterade ytterligare om sponsorer. En sponsorfolder ska tas fram så att viss del finansieras på det viset. Har ni ideer om potentiella sponsorer får ni gärna höra av er. Stefan Hauser kommer inom kort presentera en första 3D på ytan och han kommer på besök i mitten på juni för ytterligare detaljarbete.